Garancia

A LÁNG SPORT – mint forgalmazó – a JÓTÁLLÁSI JEGY kiállítása napjától számított 12 hónapig jótállást vállal az általa forgalmazott  kardio-, és  fitness gépekre. Ez alól kivételt képeznek a kondicionáló teremben üzemeltetett otthoni kardio-, és  fitness gépek, melyekre jótállást semmilyen formában nem vállal. A jótállás iránti igényt az eredeti JÓTÁLLÁSI JEGY és az eredeti számla egyidejű bemutatásával lehet érvényesíteni.

Hiba esetén:

Ha a vevő javítást kér, a hiba írásos bejelentésétől számított 15 munkanapon belül cégünk törekszik a hiba felmérésére és javítására. Bizonyos esetekben (mivel az általunk forgalmazott gépek Európán kívüli gyártótól érkeznek, az alkatrész utánpótlás idő igényesebb lehet) a hiba elhárítása hosszabb időt is igénybe vehet.

A hiba bejelentése:

A terméket, a vásárlást követően, a vevőnek kell megvizsgálnia és az esetleges hibát jeleznie kell a javítószolgálatnak. A jótállási igény iránti kérelmet írásban (e-mailen: szerviz@langsport.hu vagy levélben: Láng Sport Kft 1067 Budapest, Teréz körút 11.) kell a vevőnek a javítószolgálat felé megtenni. A hiba első észlelésétől kezdve a javítás befejezéséig a terméket használni nem szabad. A hibás termék tovább történő használata révén bekövetkezett károkért az eladót semmilyen felelősség nem terheli.

A javítás helye:

Javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a vevővel egyezteti és a kölcsönösen megfelelő időpontban teljesíti. Amennyiben a vevő a kiszálláskor nem tartózkodik a megbeszélt helyszínen, az újabb kiszállás, illetve a termék szervizbe történő szállítási költsége a vevőt terheli. A jótállás ideje alatt a javított termék visszaszállításáról a szerviz gondoskodik.

A jótállás érvényességét veszti az alábbi esetekben:

•    Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat okozta: baleset, direkt rongálás, házi és egyéb állatok okozta károk, nem rendszeres és nem megfelelő tisztítószerekkel való tisztántartás, túlterhelés, illetve a nem egyenletesen biztosított feszültség (230V +/- max 5%)

•    Ha a meghibásodást a súlykorláton felüli felhasználó túlterhelése okozta.

•    Ha nem tartja be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő karbantartó anyagot használ.

•    Ha a berendezést szakszerűtlenül vagy illetéktelenek helyezték üzembe vagy javították.

•    Ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, direkt napsütés, szélsőséges hőmérséklet, korrózió, kosz, homok, magas páratartalom, víz vagy más folyadék, elemi kár okozta.

•    Ha a gyártási szám nem egyezik meg a garanciajegyen feltüntetett számmal.

•    Ha a berendezés hibáit külső mechanikai vagy vegyi hatások okozták.

•    A garancia csak az első vevőre érvényes és az nem továbbítható.

•    A garancia nem érvényes a forgó kopó alkatrészekre.

•    Ha a gép hibáját helytelen összeszerelés okozza, melynek javítása csak alkatrészcserével oldható meg, az alkatrészt, illetve cseréjének munkadíját a vevő fizeti.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére használati útmutatót mellékelünk a berendezésekhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat  miatt bekövetkezett hibákra jótállást nem vállalunk, ezek javítási költsége a jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Karbantartási munkák elvégzése (olajozás, csavarkötések ellenőrzése, egyéb beállítások) a vevő feladatát képezik. A karbantartási munkák elmaradásából meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időn belül is a vevőt terheli.

Jótállási időn túli javítási feltételek

A mindenkori érvényben lévő, a LÁNG SPORT által kiadott szervizelési díjtáblázat alapján, mely tartalmazza:

a)    Kiszállási díjat – Budapesten egységes, vidéken kilométertől függően –

b)    A pontos és részletes alkatrészlistát

c)    A munka rezsi-óradíjat

d)    Hibafelmérési díjat (amennyiben a gép azonnal nem javítható)

e)    Kötelező karbantartási díjat.

Hibabejelentés a forgalmazó alábbi címén, vagy  e-mail címen történik:

Láng Sport 1067 Budapest, Teréz körút 11.
E-mail: szerviz@langsport.hu


Hibabejelentést csak írásban tudunk elfogadni, megértését köszönjük!